หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 พฤษภาคม 2563

สมาชิกสามัญ 1,463 คน

สมาชิกสมทบ 107 คน

รวม 1,570 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เอกสาร มาตรการที่ 1 เอกส...

ประกาศ การสอบราคาจ้างเหมาบริการนำสมาชิกทัศนศึกษา ประกาศ การสอบราคาจ้างเหมาบริการนำสมาชิกทัศนศึกษา

การนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การดำเนินการนำสมาชิกไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในปีบัญชี 2563          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง...

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ...

ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร   ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร  ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสน. อายุไม่เกิน 50 ปี ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1. สมาชิกสามัญ คลิ๊ก 2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร คลิ๊ก       ...

อ่านต่อ.. »

เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


การโอนเงินฝากสหกรณ์

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง                               503-1-71922-2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาลัมภางค์      0-2000268111-1

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบุญวาทย์                       301-2-20333-3

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย (บัญชีออมทรัพย์)                              0-2011031845-6

ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร (บัญชีออมทรัพย์)                           0-2003642206-9

ธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา (บัญชีออมทรัพย์)                            0-2012565484-6

ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง (บัญชีกระแสรายวัน)                          0-0101300298-3

 

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ติดต่อ หมายเลข 054-228407 ต่อ 107


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม