พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศ ปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันของระบบสหกรณ์ ฯ (SLP COOP)
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  ปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันของระบบสหกรณ์ ฯ (SLP COOP) ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี
ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี ...

อ่านต่อ.. »

ประชาสัมพันธ์ การแจกเมล็ตพันธุ์ผักสวนครัว
โครงการส่งเสริมสมาชิกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัตลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ   เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้จั...

อ่านต่อ.. »

การโอนเงินฝากสหกรณ์

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

สาขาลำปาง (บัญชีออมทรัพย์)
503-1-71922-2

สาขาสบตุ๋ย (บัญชีออมทรัพย์)
0-2011031845-6
สาขาห้างฉัตร (บัญชีออมทรัพย์)
0-2003642206-9
สาขาเกาะคา (บัญชีออมทรัพย์)
0-2012565484-6
สาขาลำปาง (บัญชีกระแสรายวัน)
0-0101300298-3
สาขาอาลัมภางค์ (บัญชีออมทรัพย์)
0-2000268111-1

 

 

 

 

 

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ติดต่อ หมายเลข 054-228407 ต่อ 107


ข่าวการศึกษา


เรื่องฮิตติดกระแส


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม