พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันของระบบสหกรณ์ ฯ (SLP COOP)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  ปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันของระบบสหกรณ์ ฯ (SLP COOP) ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก!! ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอกู้   ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง

ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องแนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง แนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม