พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก


แบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อและคอมพิวเตอร์ 15-06-2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 30 ประจำปี 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 30 ปี 2563

ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุดที่ 30 ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม