หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 มีนาคม  2562

สมาชิกสามัญ 1,472 คน

สมาชิกสมทบ 80 คน

รวม 1,552 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศการลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ.. »


เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี

เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.แจ้งสมาชิกบำนาญ.pdf 2.รายละเอียด เวียดนามกลาง 5 - 10 เมษายน 2562 3.รายละเอียด นครวัด นครธม 5 - 9 เม...

อ่านต่อ.. »


ประธานกรรมการ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม