พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก


แบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ระกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 ...

อ่านต่อ.. »
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

อ่านต่อ.. »
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม