พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชมประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศการลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การลดดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม