พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เอกสาร มาตรการที่ 1 เอกส...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 30 ประจำปี 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 30 ปี 2563

ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุดที่ 30 ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ.. »


เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี

เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.แจ้งสมาชิกบำนาญ.pdf 2.รายละเอียด เวียดนามกลาง 5 - 10 เมษายน 2562 3.รายละเอียด นครวัด นครธม 5 - 9 เม...

อ่านต่อ.. »


เอกสาร คำขอกู้เงินพิเศษ (ดาวน์โหลด)

เอกสาร คำขอกู้เงินพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม