พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (ขยายเวลา)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ==================================...

อ่านต่อ.. »


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   Download : เอกสารประกาศ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง นโยบายสหกรณ์สีขาว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด เรื่อง  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดาวน์โหลดเอกสาร ======================================================...

อ่านต่อ.. »


การแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28  ประจำปี 2561 Download : เอกสารประกาศ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ โครงการพิเศษแก้ภาวะวิกฤตแก่สมาชิก

ประกาศ โครงการพิเศษแก้ภาวะวิกฤตแก่สมาชิก Download

อ่านต่อ.. »


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง  การกู้เงินเพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคง DOWNLOAD : ประกาศสหกรณ์ฯ ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม