หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามัญ 1,870 คน

สมาชิกสมทบ 87 คน

รวม 1,957 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร    ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร  ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสน. อายุไม่เกิน 50 ปี ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1. สมาชิกสามัญ คลิ๊ก 2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร คลิ๊ก       ...

อ่านต่อ.. »กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน )

ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม กำหนดเดินทาง วันที่ 13 &...

อ่านต่อ.. »


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม การทำบุญ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

              ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 27 ได้ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติ ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

       การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง   ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม