พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี

ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี ...

อ่านต่อ.. »


ประชาสัมพันธ์ การแจกเมล็ตพันธุ์ผักสวนครัว

โครงการส่งเสริมสมาชิกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัตลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »


ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ   เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้จั...

อ่านต่อ.. »ขอเชิญชวนตอบ แบบสอบถามการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ กรอกแบบสอบถาม คลิ๊ก!!   ...

อ่านต่อ.. »ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสน. อายุไม่เกิน 50 ปี ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1. สมาชิกสามัญ คลิ๊ก 2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร คลิ๊ก       ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร   ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร  ...

อ่านต่อ.. »กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน )

ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม กำหนดเดินทาง วันที่ 13 &...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม