พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม การทำบุญ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

              ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 27 ได้ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติ ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

       การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง   ...

อ่านต่อ.. »


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม