หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 พฤษภาคม 2563

สมาชิกสามัญ 1,463 คน

สมาชิกสมทบ 107 คน

รวม 1,570 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม


ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ

ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม

กำหนดเดินทาง วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2561

บินตรงจากเชียงใหม่สู่กรุงฮานอย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส


 

Download : ดูรายละเอียด


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
     ประจำปี 2563


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม