พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม


ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ

ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม

กำหนดเดินทาง วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2561

บินตรงจากเชียงใหม่สู่กรุงฮานอย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส


 

Download : ดูรายละเอียด


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม