พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

เรื่อง  การสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

===========================================================

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด  มีความประสงค์สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ปฏิบัติงานประจำด้านงานสวัสดิการ  ด้านคอมพิวเตอร์ และงานประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  คน   

 

fARnvt.jpgfAR6jP.jpg fARu9I.jpg


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม